Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov

(hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický)

na školský rok 2021/2022

termín: 7.- 11. júna 2021

miesto: ZUŠ na ul.kpt. Nálepku 1

čas: 13:00 - 17:00


 

Srdečne blahoželáme Gabrielovi Kalvínovi a jeho pani učiteľke Mgr. Viere Džoganovej Dis.art. a prajeme veľa chuti aúspechov do ďalších podobných projektov.

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

Czech Accordeon Ostrava

 


 

 

OZNAM

Krízový štáb Okresného úradu v Sobranciach na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach po porade so starostami a riaditeľmi škôl okresu Sobrance dňa 06.02.2021 rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania na školách v termíne od 08.02.2021 do 19.02.2021 na území okresu Sobrance.

Vyučovanie na ZUŠ bude naďalej prebiehať dištančnou formou.


_______________________________________________________________________________________________________

 

OZNAM

Od 11. januára 2021 vyučovanie všetkých žiakov bude prebiehať dištančnou formou

 


1, 2, 3