Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

TANEČNÝ ODBOR

K dvom odborom v školskom roku 1994/1995 pribudol tretí - tanečný. Od jeho vzniku ho vedie p. uč. Adriana Varcholová. V školskom roku 2004/2005 bola zriadená detašovaná trieda TO v Zalužiciach, ktorú vedie p. uč Dana Marcinčáková.

V tanečnom odbore sa vyučuje:

hudobno – pohybová výchova, tanečná príprava, tanec – klasický, ľudový, moderný, historický, džezový, kreatívny, tance iných národovŠtúdium TO:

- prípravné štúdium – PŠ 1 : pre deti od 5 rokov dĺžka štúdia 2 roky ( MŠ+1.roč.ZŠ )
- prípravné štúdium – PŠ 2 : pre deti od 5 rokov dĺžka štúdia 1 rok ( 2.roč. ZŠ )
- základné štúdium I. stupeň 1.časť : pre žiakov od 7 rokov dĺžka štúdia 4 roky
- základné štúdium I.stupeň 2.časť. : dĺžka štúdia 4 roky
- II. stupeň a štúdium pre dospelých: dľžka štúdia 4 roky