Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Najmladší odbor ZUŠ bol založený v školskom roku 2001/2002, čím sa stala škola plne organizovanou. Do školského roku 2015/16 ho od jeho založenia viedla  p. uč Mgr. Mária Kasičováj. Od školského roku 2016/17 pracuje pod vedením p.uč.Mgr. Márie Kováčovej.

 

V literárno - dramatickom odbore sa vyučuje:

- prípravná dramatická výchova
- dramatika a slovesnosť
- pohyb, prednes, práca v súbore
- základy dramatickej tvorbyŠtúdium LDO:

- prípravné štúdium : pre žiakov od 7 rokov – dĺžka štúdia 1 rok
- základné štúdium I. stupeň 1.časť : dĺžka štúdia 4 roky
- základné štúdium I. stupeň 2.časť : dĺžka štúdia 4 roky
- II. stupeň a štúdium pre dospelých : 4 roky
- príprava na stredné a vysoké školy umeleckého smeru : od 14. roku a pre dospelých