Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

Prijímacie skúšky.

Riaditeľstvo ZUŠ v Sobranciach oznamuje termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov  na školsky rok 2023/2024

 od 19.júna 2023 do 23.júna 2023

v čase od 13:00 - 17:00 hod.

v priestoroch ZUŠ na Ul.kpt.Nálepku 274/1

 


 

 

OZNAM - zmena adresy

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Sobranciach oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sekcie predprimárneho a základného vzdelávania od 01.09.2021 

Adresa ZUŠ z pôvodnej adresy Štefánikova 22 Sobrance na

ZUŠ Ul.kpt.Nálepku 274/1, 073 01 Sobrance

 


 

 

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov

(hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický)

na školský rok 2021/2022

termín: 7.- 11. júna 2021

miesto: ZUŠ na ul.kpt. Nálepku 1

čas: 13:00 - 17:00