Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

HISTÓRIA ŠKOLY

Základná umelecká škola Sobrance

September školského roku 1954-55 je dátum zrodu Hudobnej školy, neskôr Ľudovej školy umenia a v súčastnosti Základnej umeleckej školy. Vznikla inštitúcia, ktorá začala vychovávať deti a mládež,  ovplyvňovať a usmerňovať kultúrny život v meste aj okolí.

Vyučovanie začalo v jednom odbore - hudobnom s počtom 90 detí. Počas svojej existencie prešlo  jej bránami veľa detí, ktoré rozvíjali svoje nadanie v umeleckej oblasti a učiteľov, ktorí sa im s láskou  venovali.S pribúdajúcimi rokmi narastal počet žiakov, učiteľov, vznikli nové odbory. Svoju prácu zúročili vo verejných koncertoch, akadémiach, domácich a zahraničných súťažiach a festivaloch.

Dnes je škola plne organizovaná, má štyri odbory, v ktorých sa vzdeláva viacej ako 500 detí.

Riaditelia:
Havlíček Ladislav - 1954|1955
Košík Dezider - 1955|1956
Kánovský Florián - 1956 - 62
Mišleyová Alžbeta - 1962 - 84
Pastír Ladislav - 1984 - 1991
Mgr. Hospodárová Ružena DiS.art.- 1991 -