Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

VYUČUJÚCI V HUDOBNOM ODBORE

 • 1.  Erika Buksárová - klavír, korepetície T
 • 2.  Anna Demčáková DiS.art - akordeón, klavír
 • 3.  Mgr. Viera Džoganová DiS.art. - akordeón, zborový spev
 • 4.  Mgr. Ružena Hospodárová DiS.art. - akordeón
 • 5.  Pavol Hujdič - trúbka, zobcová flauta, priečna flauta,
 • 6.  Mgr. Emília Kalkahuzová - hudobná náuka, husle
 • 7.  Mgr. Jana Marcinčáková DiS.art.- husle, ľudová hudba
 • 8 . Mgr. Iveta Matyasová - spev
 • 9.  Antónia Mihaliková DiS.art.- husle, sláčikový orchester
 • 10. Mgr. Lukáš Mihalik - hudobná náuka, klavír, gitara
 • 11 .Mgr. Dana Onušková DiS.art.- klavír
 • 12. Mgr. Emília Papačová DiS.art. - akordeón, klavír do roku 2020
 • 13 .Mgr. Peter Petrovčík - gitara
 • 14. Mgr.Miroslava Regendová DiS.art. - klavír, organ, cirkevná hudba
 • 15. Amália Semanová DiS.art. - klavír, korepetície TO
 • 16. PaedDr.Ján Skyba - klavír,korepetície