Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

ABBELLIMENTO

 

Spočiatku sláčikový – husľový súbor na škole založila a viedla od roku 1957 Alžbeta Mišleyová. Od svojho vzniku sa pravidelne zúčastňoval na školských koncertoch, vystúpeniach pre ZPOZ pri MÚ Sobrance - rôznych oslavách mesta súvisiacich s vtedajším režimom, a mesto Sobrance reprezentoval aj za hranicami okresu v spolupráci s inými ZUŠ. Sláčikový súbor spolupracoval so spevokolom ZDŠ, ktorý viedol pán Štefan Múdry, a s ktorým sa zúčastnil aj okresnej prehliadky v Michalovciach, kde sa umiestnili na prvom mieste s cenou za „zvláštnu činnosť s mládežou“. 5. novembra 1971 účinkoval sláčikový súbor v Slovenskom rozhlase v relácii s názvom „Východné Slovensko voľakedy a dnes“. 

V roku 2001 sa vedenia sláčikového súboru ujala Antónia Mihaliková. V priebehu roka sa zo sláčikového orchestra stal školský orchester Abbellimento. Rozrástol sa o žiakov dychového oddelenia s hudobnými nástrojmi priečna flauta, trúbky a súprava bicích. Nakoľko ho začali navštevovať všetci žiaci od štvrtého ročníka v sláčikovom a dychovom oddelení, jeho obsadenie sa rozrástlo, takže z priestorového hľadiska sa zúčastňuje len na polročných, vianočných a koncoročných verejných žiackych koncertoch.

Okrem vystúpení na verejných školských koncertoch sa školský orchester Abbellimento 27. novembra 2005 zúčastnil súťažnej prehliadky komornej a symfonickej hudby Košického a Prešovského samosprávneho kraja Divertimento Musicale v Spišskej Novej Vsi. 13. júna 2006 reprezentoval ZUŠ na Regionálnej prehliadke komorných telies a orchestrov vo Veľkých Kapušanoch, s postupom na krajskú prehliadku 21. apríla 2007 opäť v Spišskej Novej Vsi. S veľkým úspechom sa školský orchester predstavil 29. jún 2006 na hlavnom námestí v Michalovciach v rámci  Letného promenádneho koncertu.