Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Vyučujúci v tanečnom odbore

 

                                            1. Adriana Varcholová

                                    2. Dana Marcinčáková

                                           3. PaedDr. Radovan Pastyrik.