Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Vyučujúci v tanečnom odbore

 

                                         1. Adriana Varcholová

                                 2. Dana Marcinčáková