Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Koncert súrodencov venovaný Dňu matiek 29. mája 2016 o 16:30 hod.

 
 

Jarný žiacky koncert 10. marca 2016 o 16:30 hod.


Vianočný koncert 18. decembra 2015 o 16:30 hod.

 

 

4, 5, 6