Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

Verejný záverečný koncert 23.jún 2016 o 16:30 hod


 

Prijímacie skúšky od 6. júna do 10.júna 2016


Koncert súrodencov venovaný Dňu matiek 29. mája 2016 o 16:30 hod.

 
 

3, 4, 5