Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Vianočný koncert 21. december 2016 

Verejný záverečný koncert 23.jún 2016 o 16:30 hod


 

Prijímacie skúšky od 6. júna do 10.júna 2016


3, 4, 5