Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Jarný žiacky koncert 10. marca 2016 o 16:30 hod.


Vianočný koncert 18. decembra 2015 o 16:30 hod.

 

 

 

Marián Čekovský a Spevácky zbor Magnólia Pro Musica    14. júna 2015 o 16: 00 hod.

 


3, 4, 5