Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

Prijímacie skúšky od 6. júna do 10.júna 2016


Koncert súrodencov venovaný Dňu matiek 29. mája 2016 o 16:30 hod.

 
 

Jarný žiacky koncert 10. marca 2016 o 16:30 hod.


2, 3, 4