Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Polročný koncert 28. február 2017


Vianočný koncert 21. december 2016 

Verejný záverečný koncert 23.jún 2016 o 16:30 hod


2, 3, 4