Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

  

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 

  v dňoch 12.-13. marca 2020

 

!!! Zmena školného !!!

 

 


 

Riaditeľstvo ZUŠ v Sobranciach oznamuje

 termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov ZUŠ 

na školský rok 2019/2020

 

  od 24.júna do 27.júna 2019

 

v čase od 13:00 – 17:00 hod.

  Hudobný odbor – v budove ZUŠ  na ulici kpt. Nálepku 1

  Výtvarný odbor –  kpt. Nálepku 1 (vo dvore na 1.poschodí)

  Tanečný odbor –  budova ZŠ Komenského 12 trieda TO 

  Literárno-dramatický odbor – v budove  ZUŠ  kpt. Nálepku 1

 
 

Talenty Sobraniec a Richard Rikkon 4. jún 2017


2, 3, 4