Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

 

OZNAM

Krízový štáb Okresného úradu v Sobranciach na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach po porade so starostami a riaditeľmi škôl okresu Sobrance dňa 06.02.2021 rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania na školách v termíne od 08.02.2021 do 19.02.2021 na území okresu Sobrance.

Vyučovanie na ZUŠ bude naďalej prebiehať dištančnou formou.


_______________________________________________________________________________________________________

 

OZNAM

Od 11. januára 2021 vyučovanie všetkých žiakov bude prebiehať dištančnou formou

 


 

 

OZNAM

Rozhodnutím ministra školstva číslo:2020/17949:1:A1810 zo dňa 23.10.2020

sa mení:

1. termín jesenných prázdnin vo všetkých školách -

30.októbra a 2.6.9.novembra. 2020 (4 dni )

2. s účinnosťou od 26.oktobra 2020 do odvolania bude mimoriadne prerušené vyučovanie.  Pre všetkých žiakov bude vyučovanie dištančnou formou.

 


 

OZNAM

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 písm.d) sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách  do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

vyučovanie v uvedených odboroch VO, TO bude prebiehať dištančnou formou.
 


  Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

je 2.septembra 2020 od 9:00 hod.

v Russayovej vile ( bývalá ZUŠ )

na ulici Štefánikovej 22

 

 

 Vážení rodičia vzhľadom k súčasnej situácii pandémie COVID-19
a rekonštrukcii priestorov ZUŠ prihlášky na štúdium v ZUŠ zasielajte
elektronicky.
Prihlášku si stiahnite do svojho počítača a vyplnenú zašlite na emailovu adresu zus2@lekosonline.sk.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť využiť túto formu, môžu
svoje dieťa prihlásiť osobne
od 24.8 - 28.8.2020 od 13:00 do 17:00 hod.
a v septembri od 02.09.- 10.09-2020 od 13:00 do 17:00 hod.

v Russayovej vile na ul. Štefánikovej 22 (bývalá ZUŠ)

Tešíme sa na stretnutie s Vami a ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

 Prihláška

 


1, 2, 3