Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na štúdium v šk. roku 2011/2012 sa uskutočnia od 1.6. - 15.6.2011 v popoludnajších hodinách od 12:30 - 17:00 hod., do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Prihlásiť sa môžu deti bez obmedzenia veku.

 
9, 10, 11